publicacions

Llibres:


La educación en el día a día. Editorial Horsori, Barcelona 2024


En aquesta obra, es recorre a una sèrie de situacions o anècdotes viscudes per l'autor en diferents moments de la seva vida, com a punt de referència inicial per fer reflexions pedagògiques. Es tracta d'una manera de mostrar les conseqüències pràctiques de determinades concepcions educatives i socials, sense allargar-les més del que la paciència del lector pogués suportar.

El tractament dels temes pot interessar tant els professionals de l'educació com els educadors en general. Els capítols presentats estan redactats en llenguatge àgil i poden ser llegits de manera aleatòria, perquè cadascun conclou amb les idees que pretén mostrar.


Reflexión y práctica pedagògica. Editorial Horsori. Barcelona 2023. Realitzat en col·laboració amb T. Colom i G. Vázquez.


Aquesta obra s'integra en el context dels estudis teòrics sobre l'educació. Parlar de teoria als estudis pedagògics és simplement buscar les bases, és a dir, fonamentar l'inici de la pràctica que, evidentment, pot canviar o ratificar els postulats teòrics d'on va emergir. Després ve la pràctica reflexionada, la que correspon als professionals de l’educació. Aquesta ha d'incloure la revisió constant per assolir les metes valuoses que es proposa aconseguir. Tot en un cercle constant de reflexió a l'acció.
La investigación en Ciencias Sociales. Editorial Horsori. Barcelona, 2022


La present obra sintetitza llargs anys d'ensenyament sobre metodologia de la recerca en Ciències Socials, especialment en l'àmbit de l'educació, tant a nivel de grau com de postgrau. El llibre revisa les avantatges i les limitacions de les diverses opcions metodològiquespresentades –quantitativa descriptiva, experimental, mètode fenomenoògic etnogràfic, entrevistes col·lectives, etc.–, perquè l'investigador pugui escollir la que millor li vagi. 

L'educació dins i fora de l'escola. Editorial Horsori. Barcelona, 2021


Aquest és un llibre nascut durant el llarg període que la COVID-19 ens ha sotmès a tots en els darrers temps. En tot cas, ens ha proporcionat l’ocasió per poder llegir, rellegir, revisar escrits i reflexionar sobre qüestions d’actualitat i d’interès permanent. Una recopilació d’aquestes reflexions sobre aspectes vinculats a l’educació, alguns d’ells ja comentats de manera més informal en altres indrets, és presenta en aquesta publicació.


La enseñanza no presencial en la educación básica. Guía práctica para maestros y profesores. Editorial Horsori. Barcelona, 2020


Com una manifestació més del món globalitzat, tots els països s'han vist obligats a prendre mesures excepcionals per salvar, en la mesura del possible, els contagis i la vida dels ciutadans davant d'una situació de pandèmia. Entre aquestes mesures hi ha les que afectaven l'educació institucionalitzada en tots els nivells de sistema, però de manera especial al període de l'escolarització obligatòria, la qual implica a nens i adolescents, especialment necessitats de l'educació sistemàtica. Per a això s'ha recorregut a l'ensenyament no presencial en les seves diverses formes d'ús dels recursos tecnològics i convencionals. Aquest llibre pretén ser una ajuda per als docents que vulguin trobar un suport a la seva activitat educativa no presencial, i per a això es presenten exemples reals de les tasques didàctiques pròpies de l'ensenyament no presencial, defugint l'academicisme i l'excessiva teorització. Es tracta per tant, d'una obra eminentment pràctica i útil per als docents de l'educació bàsica


L'educació vista des de la família i l'escola. Editorial Horsori, Barcelona, 2019. 


L’obra mostra els pensaments (soliloquis) que, respecte a situacions educatives, escolars i no escolars, tenen els membres d’una família, integrada pels pares, tres fills i tres avis, a més de docents i directius d’un institut públic i d’una escola concertada. Els personatges i les seves reflexions van apareixent al llarg del que seria un curs escolar; s’inicia el primer dia de classe i acaba en les vacances estiuenques.El curriculum competencial de Catalunya. Editorial Barcanova, Barcelona, 2018


Aquesta obra presenta una síntesi dels dos volums ja publicats en català sota el títol de Competències bàsiques i currículum (Horsori, 2015, 2017), així com de l’obra publicada en castellà sota el títol El currículum competencial, també en l’Editorial Horsori l’any 2017. En ella es presenten les principals característiques d’un currículum competencial aplicat a l’educació bàsica i més concretament l’elaborat a Catalunya per al seu
El curriculum competencial (para la educación básica). Editorial Horsori, Barcelona 2017


Fins al present, les propostes curriculars que s'ha formulat per a l'educació bàsica no han fet de les competències bàsiques el seu nucli central. Un curriculum competencial per a l'educació bàsica és aquell que posa les competències bàsiques com a objectius generals d'etapa; la resta dels elements curriculars: continguts, activitats, recursos y avaluació es posen al seu servei, si bé hi ha etapes intermedies a aconseguir.

Aquesta obra sintetitza les dues editades en català sobre competències bàsiques i curriculum y les contextualitza al marc de l'estat espanyol, a més d'afegir un nou capítol inèdit.Conservadores e izquierdistas frente a la educación. Editorial Horsori, Barcelona, 2017


L'obra presenta dos personatges ficticis que debaten obertament sobre temes educatius de candent actualitat, representant les idees conservadores i esquerranes, respectivament. A vegades extremen els seus posicionaments, com succeeix en la vida quotidiana quan es debaten els temes educatius, si bé ambós personatges se situen en un marco de plena democracia social, on les idees són defensables sempre que no vulnerin els drets bàsics de les persones.

La present versió de l'obra és la segona, revisada y ampliada respecto a la primera editada en 2005 (Debate sobre la educación). S'han afegit dos capítols més, concretament els referits als premis i càstics i el corresponent a l'alumnat immigrant los referentes a los premios y castigos y el correspondiente a la educación del alumnado inmigrante.


Competències bàsiques i currículum (volum II) Editorial Horsori, Barcelona, 2017, 100 p.


Aquesta obra suposa la continuïtat del primer volum del llibre publicat el 2015 amb el mateix títol, Competències bàsiques i currículum (I). En el present volum es tracten les competències bàsiques corresponents a les Ciències Socials, l’Educació en valors, l’Educació artística i l’Educació física, tant de primària com de secundària obligatòria, a més d’un primer capítol que vol clarificar la naturalesa d’aquestes competències i el seu tractament metodològic i avaluatiu. En conjunt, es tracta d’una eina que pot ajudar als centres i als docents a elaborar els seus propis currículums, adaptats a les pròpies necessitats, però sota un referent compartit en tot el nostre sistema educatiu.Quin model educatiu volem? Editorial Barcanova, Barcelona 2017, 158 p.


L’obra està estructurada en 15 capítols que s’inicien amb una anècdota viscuda per l’autor que serveix de base per reflexionar sobre les implicacions pedagògiques que comporta. El llenguatge es planer sense perdre rigor i va dirigit a tota persona preocupada per l’educació, sigui o no professional de la mateixa. L’índex en dona una bona idea dels temes tractats: Justificació/ La democràcia participativa no ho es tot/ Això és cosa de la policia .../ La satisfacció per la feina ben feta, La presència a l’aula no és suficient/ No es pot deixar passar el moment adequat per actuar educativament .../ No cal córrer ... per aprendre a llegir i escriure/ La tecnologia que ens envolta ens condiciona, però ... la necessitem!/ Sectarisme o limitació intel·lectual? De tot hi ha/ Tots són bons i jo millor encara .../ Als exàmens tot s’hi val ... sembla/ La mala fama dels deures escolars/ Tots som consumidors però hi ha nivells i obsessions/ Castigar no és agradable però ..../ Els avis són valuosos ajudants de l’educació ... potser fins i tot un xic massa/ Si nosaltres no defensem la nostra llengua ningú més ho farà. - Col·lecció de textos que desenvolupen les competències bàsiques del curriculum d'educació primària i secundària obligatòria a Catalunya, publicats a partir del 2013. Departament d'Ensenyament. Barcelona, (2013-2021). Aquest autor figura com a coordinador de les publicacions.- Competències bàsiques i currículum (volum I). Editorial Horsori, Barcelona 2015.


Aquesta obra clarifica què signifiquen les competències bàsiques, què aporten de nou al treball docent i què mantenen del vigent fins ara. Presenta les competències bàsiques que s'han determinat des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per als àmbits lingüístic, matemàtic, científicotecnològic i digital, a més d'una proposta de competències transversals per a totes les matèries. En cada capítol es trobaran les competències corresponents tant a l'educació primària com a la secundària obligatòria, amb unes orientacions per al seu tractament a les aules, així com recomanacions per a la seva avaluació


- La mirada d'un pedagog. Des del franquisme fins al camí de la il·lusió col·lectiva. Editorial Barcanova, Barcelona 2014.


Es tracta d'unes memòries professionals, on es narra la història personal acompanyada de reflexions pedagògiques i socials sobre les diverses etapes de la vida professional. És el que es podria denominar com una "historia de vida" 

- Formación básica para los profesionales de la educación. Editorial Ariel, Barcelona, 2011, 294 p. Realitzat en col·laboració amb A. Colom y E. Domínguez.


Aquest llibre parteix d'un anterior,Teorias e Instituciones comtemporáneas de la educación, però afegeix nous capítols i actualitza els continguts a la data d'edició,  incorporant activitats  d'acord amb la carrera estudiada i vinculant els continguts amb les competències professionals corresponents. D'aquesta manera els formadors de professionals de l'educació trobaran una valuosa ajuda per a la seva docència.

 


- Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica. Editorial Ariel, Barcelona, 2008. 2ª edición revisada y actualizada, 278 p.

 

Aquesta segona edició de l’obra actualitza les referències legals i les tendències més actuals de l’educació.

Serveix com a llibre de fonamentació de l’educació per a professionals i estudiants universitaris. De manera especial podem ser útils els capítols referits a les teories de l’aprenentatge i la seva aplicació a la pràctica educativa.

 

- Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació. Cossetània Edicions, Valls (Tarragona) 2008, 173 p.

 

Dos professionals de l'educació debaten sobre temes actuals. Un d'ells té una concepció conservadora i l'altre progressista (esquerrana). Confronten les seves concepcions de manera educada peró intensa. El lector podrà prendre posició personal a la vista dels arguments emprats pels interlocutors per això l'obra ajuda a reflexionar sense prejudis inicials. 

- Teorías e Instituciones contemporáneas de la educación. Editorial Ariel, Barcelona, 2008, 6ª edició. En col·laboració amb Colom, A., Bernabeu, J.L. i Domínguez, E.

 

Aquesta obra és utilitzada com a manual de referència en Facultats d'Educació per a la formació inicial de mestres, educadors socials i pedagogs.

 

- Debate sobre la educación. Editorial Paidós, Barcelona, 2006, 200 p.

 

Es tracta de l'edició castellana del llibre Qui té raó? si bé té dos capítols menys que aquest. Llibre descatalogat i ja substituït.

 

- Las competencias básicas en la educación obligatoria. Ediciones Ceac, Barcelona, 2004, 136 p.

 

Aquest llibre presenta una proposta de competències bàsiques per a cadascuna de les àrees i matèries de l'educació obligatòria, fruit d'una àmplia recerca duta a terme sota la supervisió de l'autor.

 

- Factores e indicadores de calidad en la educación. Editorial Octaedro, Barcelona, 2004, 143 p.

 

El conceptes de qualitat i d'equitat han entrat amb força en el sistema educatiu i això planteja nous reptes a l'escola. Unes xifres nacionals i internacionals ens diuen quina és la nostra situació al respecte.

 

- La formación continua laboral. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, 158 p.

 

Aquest llibre mostra les diverses fases de la planificació, aplicació i avaluació de la formació continua en el marc de les empreses i recull l'experiència professional i docent de l'autor en aquest terreny. Resulta especialment útil per a responsables de formació i estudiants universitaris d'aquesta temàtica.

 

- Desafíos a la escuela del siglo XXI. Editorial Octaedro, Barcelona, 2002, 110 p.

 

De manera clara es mostren quins són els principals desafiaments que l'educació escolar ha d'afrontar en els inicis del segle XXI. Llibre que ajuda a reflexionar sobre els nous problemes que afronta l'escola actual.

 

- Cap una llei europea d’educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001. En col·laboració amb Fullat, O., Martínez, M. y Puyol, A., 316 p.. Versió en anglès: Towards a European Education Act, Idem, 2002, 210 p.

 

- Évaluation, Centre National d’Enseignement a Distance, Ministére d’Éducation Nationale, Poitiers (France), 2000, 121 p. En col·laboració amb Jorro, A.

 

- La educación en la familia y en la escuela. PPC, Madrid, 1999, 173 p.

 

- El Llibre Blanc de la recerca educativa a Catalunya (1986-1995) (director de la recerca). Generalitat de Catalunya, 1998. Edició electrónica.

 

- Educación no formal. Editorial Ariel, Barcelona, 1998. En col·laboració amb Colom, A. i Vázquez, G.

 

- Formació i actualització de la funció docent. Universitat Oberta de Catalunya, 1998. Coordinador i coautor amb Colom, A. i Vázquez, G.

 

- Teories y models del disseny instruccional. Universitat Oberta de Catalunya, 1996 Coordinador i coautor amb Colom, A. i Vázquez, G.

 

- Estrategias de formación en la empresa. Editorial Narcea, Madrid, 1994, 268 p. En col·laboració amb Colom, A. i Vázquez, G.

 

- Teoría de la educación. Editorial Taurus, Madrid, 1994, 323 p. En col·laboració amb  Castillejo, J.L.; Colom, A. i Vázquez, G.

 

- Cómo entender y aplicar la democracia en la escuela. Ediciones Ceac, Barcelona, 1993, 81 p.

 

- Idees i propostes d'acció per a una pedagogia actual. Eumo Editorial, Vic (Barcelona), 1993, 123 p.

 

- Tecnología educativa. Una valoración crítica. Ediciones Ceac, Barcelona, 1990, 118 p.

 

- Fundamentos de educación. Ediciones Ceac, Barcelona, 1989, 374 p.

 

- Oferta y demanda de formación a distancia para dirigentes y cuadros de la pequeña y mediana empresa y artesanos. Documento del CEDEFOP, Berlín, 1988. En col·laboració amb Ferrer, F.

 

‑ Didáctica y Tecnología de la educación. Ediciones Anaya, Madrid, 1987, 461 p. En col·laboració amb Ferrández, A..

 

- ¿Qué es la Pedagogía? Ediciones CEAC, Barcelona, 1985, 132 p. En col·laboració amb Marqués, S.

 

‑ Ejercicios de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales. Ediciones CEAC, Barcelona, 1983, 404 p. En col·laboració amb Calvo, F.

 

‑ Cuestiones de educación. Ediciones CEAC, Barcelona, 1982, 240 p. En col·laboració amb Fullat, O.

 

‑ Didáctica del lenguaje. Ediciones CEAC, Barcelona, 1982, 183 p. En col·laboració amb Ferrández, A i Ferreres, V.

 

- Educació ara i aquí. Editorial El Tremp, Barcelona, 1981, 120 p.

 

- Investigación y Estadística aplicadas a la Educación. Ediciones CEAC, Barcelona, 1980, 249 p.

 

- Tecnología didáctica. Teoría y práctica de la programación escolar. Ediciones CEAC, Barcelona, 1977. 349 p. En col·laboració amb Ferrández, A. i Tarín, Ll. S’han fet múltiples edicions.

 

‑ Aspectos diferenciales de la educación. Ediciones CEAC, Barce­lona, 1977, 236 p. En col·laboració amb Ferrández, A.

 

‑ La educación. Constantes y problemática actual. Ediciones CEAC, Barcelona, 1975, 573 p. En col·laboració amb Ferrández, A. S’han fet múltiples edicions.

 

‑ L'educació. Constants i problemàtica actual. Ediciones CEAC, Barcelona, 1978, 573 p. En col·laboració amb Ferrández, A.

 

- Tecnología de la enseñanza a distancia. Ediciones CEAC, Barcelona, 1975, 240 p.

 

‑ La enseñanza a distancia. Posibilidades y desarrollo actual. Ediciones CEAC, Barcelona, 1975, 216 p.

 

‑ Cogestión en la escuela. Editorial Teide, Barcelona, 1975, 182 p. Director de la recerca.

 

 

Capítols de llibres (selecció)


- “Los objetivos de aprendizaje como indicadores de calidad educativa”. Grupo SI(e)TE Educación. La calidad de la educación, Horsori, Barcelona. 2021,, p.p. 55-74.


El capítol analitza el paper dels objectius d'aprenentatge dins la planificació i el procés educatiu, advertint com la seva naturalesa i correcta identificació resulten claus en la consecució d'una educació de qualitat.- "Joan Triadú i el Consell Català d’Ensenyament". Joan Triadú i Font : sessió en memòria. Institut d'Estudis catalans, 2020, p.p. 75-79.


- "Principios bàsicos para un curriculum competencial de nivel superior".  En Naval C. i altres: Reflexiones teóricas sobre la educación, Dykinson, Madrid, 2019, p.p. 249-261.


Aquest capítol tracta de com planificar de manera general un curriculum competencial de nivell universitari, considerant tots els elements que l'integren.


- "La profesión de pedagogo, ¿existe?".  En  Grupo SI(e)TE Educación: La Pedagogía, hoy. Andavira, Santiago de Compostela, 2016, p. p. 197-216.


Aquest capítol analitza les condicions professionals del pedagog, contextualitzades en el nostre entorn pròxim, advertint els antecedents legals i socials que expliquen la situació actual.
- “¿Ha de ser democrática la escuela?” En  Grupo SI(e)TE Educación: Repensar las ideas dominantes en educación. Andavira, Santiago de Compostela, 2016, p. p. 53 – 64. 


- “¿La educación debe adaptarse a las necesidades del niño, del educando en general?. En  Grupo SI(e)TE Educación: Repensar las ideas dominantes en educación. Andavira, Santiago de Compostela, 2016, p. p. 175-184. 
- "La competencia tecnológica. Un desafio para la cultura y la escuela del siglo XXI". En Colom, A. i Lisón C. (Eds.). Antropología, cultura y educación. Tirant lo Blanch, València, 2016, p.p. 243-258.


Aquest llibre és un homenatge a la professora Petra Maria Pérez-Alonso, amb motiu de la seva jubilació, en el qual han participat antropòlegs i pedagogs amb temàtiques força diverses. El capítol d’aquest autor tracta sobre la incidència del coneixement i l’ús de la tecnologia en l’educació actual.


 

- "Educación y política linguistica. el caso de Cataluña"

Grupo SI(e)TE Educación. Política y Educación (Desafíos y propuestas), Editorial Dikynson, Madrid 2015. p.p. 71-103.
- "Los mayores como educadores en tiempos de crisis"

Grupo SI(e)TE Educación. Educación y crisis económica actual. Horsori, Barcelona 2014. p.p. 117-137.


El concepte de crisi s'ha instal•lat de tal manera en el nostre context social que sembla permanent. Per això, les seves conseqüències en tots els àmbits impliquen una revisió d'hàbits i creences que haurien de portar-nos a no cometre errors passats i optimitzar els recursos disponibles. Amb aquesta intenció, el grup SI(e)TE ha elaborat aquest llibre que analitza les conseqüències que la crisi econòmica i social comporten per a l'educació des de diferents perspectives, amb especial èmfasi en els valors, el consum i les implicacions sobre els hàbits i actituds , tant en joves com en majors.


- “Mitos y posibilidades de la evaluación”. Grupo SI(e)TE. Educación: Crítica y desmitificación de la educación actual. Octaedro, Barcelona, 2013, p.p.163-193.


 

- “La educación a distancia vista en perspectiva”. Moreno, M. (coord..). Veinte visiones de la educación a distancia. Guadalajara (México). UDGVIRTUAL, 2012, p.p. 283-295.

 

- “Les lleis d’educació després del franquisme. Possibilitats i limitacions per a Catalunya”. Escola IPSI. 50 anys d’història. IPSI, Barcelona. 2012, p.p. 45-71.

 

- “Desafios actuales a la profesionalidad de los docentes de secundaria”. Tenti, E. (coor.): La escolarización de los adolescentes: desafíos culturales, pedagógicos y de política educativa, IIPE-Unesco, Buenos Aires, 2012. p. p. 141-163. 

 

-“Competencias básicas y curriculum. Un desafío para la educación actual”. La educación básica, una agenda para el futuro. Secretaría de Educación Pública, Mèxic, 2010, p.p. 132-158.

 

- “Cap al curriculum per competències”, Consell Escolar de Catalunya: Temps de canvi i complexitat en l’educació. Generalitat de Catalunya, 2009, p.p. 31-36.

 

- “Papel de la Teoría de la Educación en la profesionalidad pedagógica”, en Del Dujo, A., Matos, J.J. y Bento, V. (coords.): Educação: reconfiguração e limites das suas fronteiras. Centro de Estudos Ibéricos, Garda, Portugal, 2009, p.p. 341-451.

 

- “La escuela, en crisis”, en col·laboració amb Vázquez, G. i Touriñán, J.M. En Peña, José V. y Fernández García, C. (coords.): La escuela en crisis.  Octaedro/Universidad de Oviedo, Barcelona, 2009, p.p. 17-78.

 

- “La professionalització en l’àmbit educatiu”. En Roureda, R. (ed.): Camins d’incertesa, Facultat de Ciències de l’Educació, Universitat de Lleida, 2005, p.p. 91-101.

 

- “Las competencias básicas y su incidencia en el currículum”. En García Cortés, F. (comp.): El informe PISA 2003: un enfoque constructivo. Santillana, Aula XXI, México, 2005, p.p. 55-71.

 

- “Las competencias en la secundaria y su incidencia en el acceso a la Universidad”, en colaboración con Domínguez, E., Noguera, J. i Vázquez, G. En Esteban, V. (ed.): El Espacio Europeo en Educación Superior, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 2005, p.p. 199-251.

 

- "La perspectiva tecnológica de la acción educativa", Teoría de la educación ayer y hoy. Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación, 2003, p.p. 159-204.

 

- "Los indicadores de calidad de la educación". En Etxeberria, F. (coord.): Calidad, equidad y educación. Erein, San Sebastián, 2003, p.p.33-64.

 

- “Dimensión educativa de los medios de comunicación”. En Gervilla, E. (coord.): Educación familiar. Narcea, Madrid, 2002, p.p. 107-120.

 

- “La participación como factor de calidad en la educación”. IV Jornadas del Consejo Escolar de Navarra con los Consejos Escolares de Centros”, Consejo Escolar de Navarra, Pamplona, 2002, p.p. 19-33.

 

- “Atenció a la diversitat en el sistema educatiu de Catalunya”. Actas de las XIII Jornadas Municipales de Psicopedagogía, Ajuntament de Torrent, 2002, p.p. 123-147.

 

- “Fundamentos de la educación a distancia”. En Etxeberria, F. (ed.): La educación en Telépolis, Ibaeta, San Sebastián, 2000, p.p. 165-186.

 

- “El futuro de la escuela”. En Rodríguez Neira, T. (coordinador): Enseñanza escolar: situaciones y perspectiva. Monografías de Aula Abierta, Oviedo, 2000, p.p. 27-38.

 

- “Tecnología y profesionalidad en educación”, Historia y Teoría de la educación. Estudios en honor del profesor Emilio Redondo García. Eunsa, Pamplona, 1999, p.p. 491-550.

 

- “La llengua de l’ensenyament”. Jornades sobre la Llei de Política Lingüística, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 1999, p.p.73-99.

 

- “Principios pedagógicos del curriculum”. En Argos, J. i Ezquerra, M.P. (editores): Principios del curriculum. Universidad de Cantabria, Santander, 1999, p.p. 79-100.

 

- "Formació i competitivitat". Formació i Treball, Document nº 4, Consell Escolar de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, p.p. 10-15.

 

- "Modelos de investigación desde la Teoría de la educación".En Marín T., Navarro, C. y Aragón, M. (coor.): Formación de profesores y educación social. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1996, p.p. 21-35.

 

- "Identidad cultural y educación en una sociedad global". En Noguera, J. (ed.): Cuestiones de Antropología de la educación. Ceac, Barcelona, 1995, p.p. 97-128. En col·laboració amb Jordán, J.A. y Etxeberria, F.

 

- "Tecnología del material escrito autoinstructivo". En Ortega, P. y Martínez, F. (ed.): Educación y nuevas tecnologías.  Caja Murcia, Murcia, 1994, p.p. 165-182.

 

- "Diseño tecnológico de un curso a distancia" y "Principios de memorización de textos". Aplicaciones Tecnológicas a la Enseñanza a Distancia. Proyecto PATED, ANCED, Madrid, 1993, p.p. 43‑58 y 85‑88.

 

‑ "La autoformación: una metodología para la formación permanente". I Congreso Galego de Ensinanza a Distancia. INGABAD, Lugo, 1993, p.p. 17‑24.

 

- "Professionalitat en l'educació". Miscel.lània Joan Triadú. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1993, p.p. 327-335.

 

- "Metodología experimental y educación no formal". En Núñez Cubero, L. (ed.): Metodologías de Investigación en la Educación no Formal. Editorial PreuSpínola, Sevilla, 1993, p.p. 235-266. En col·laboració amb Vázquez, G. y Asensio, J.Mª.

 

‑ "Los programas de inmersión lingüística , una estrategia de integración cultural en Catalunya". En Fermoso, P. (ed.): Educación intercultural: la Europa sin fronteras, Narcea, Madrid, 1992, p.p. 173‑184.

 

‑ "Evaluación de la educación no formal". En Sarramona, J. (ed.): La educación no formal". Ediciones Ceac, Barcelona, 1992, p.p. 91‑ 125. En col·laboració amb Vázquez, G. y Ucar, X.

 

‑ "Justificación y sentido de una tecnología de la educación". Cuestiones actuales sobre educación. UNED, Madrid, 1992, p.p. 161‑178.

 

‑ "La comunicación en la enseñanza a distancia". Homenaje a Ricardo Marín, UNED, Madrid, 1991, p.p. 271‑278.

 

‑ "Dimensions actuals de la tecnologia educativa". Varis: Educació i noves tecnologies. Editorial Cruïlla, Barcelona, 1990, p.p. 17‑52.

 

‑ "Los contenidos del curriculum". En Esteve, J.M. (ed.): Objetivos y contenidos de la educación para los años noventa, Universidad de Málaga, 1989, p.p. 37‑54.

 

‑ "Educación permanente de adultos" y "Areas de intervención en educación social". En col·laboració amb Ucar, X. En Etxeberría, F. (dir): Pedagogía social y educación no escolar, Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1989, p.p. 51‑60 y 101‑109.

 

‑ "Medios de comunicación de masas y educación". En Sarramona, J. (ed): Comunicación y Educación, Ceac, Barcelona, 1988, p.p. 137‑157. En col·laboració amb Martínez, M.; Puig, J. i Trilla, J.

 

1.28.‑ "Informática y educación. Un estudio de las experiencias en los centros docentes". En Vázquez, G. (Ed.): Educar para el siglo XXI. Fundesco, Madrid, 1987, p.p. 129‑163.

 

1.29.‑ "El fracaso escolar en un contexto bilingüe". En Etxeberria F. (ed.): El fracaso de la escuela, Erein, San Sebastián, 1987, p.p. 129‑150. Versió catalana publicada com a folletó per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, Barcelona, 1988.

   

1.30.‑ "Investigación cualitativa y curriculum". En Sarramona, J. (Ed.): Curriculum y Educación. Ediciones CEAC, Barcelona, 1987, p.p. 59‑69.

 

‑ "Igualdad de oportunidades ante el sistema escolar". Varis: Condicionamientos socio‑políticos de la educación. Ediciones CEAC, Barcelona, 1985, p.p.127‑147.

 

‑ "Sistemas no presenciales y tecnología educativa", Varios: Tecnología y Educación, Ediciones CEAC, Barcelona, 1986, p.p. 103‑ 125.

 

‑ "Dimensión comunicativa". Enciclopedia de la Educación Preescolar. Diagonal/Santillana, Madrid, 1986, vol. I. p.p. 537‑ 548. En col·laboració amb Gairín, J. També publicat en Pedagogía de la escuela infantil. Santillana, Madrid, 1989, p.p. 253‑268.

 

- "La educación como sistema de comunicación". Varis: Teoría de la Educación. Editorial Límites, Murcia, 1983, p.p. 45‑62. També en Castillejo/Colom: Pedagogía Sistémica, Ediciones. CEAC, Barcelona, 1987, p.p. 139‑158.

 

‑ "Tecnología y educación". En Sanvicens (ed): Introducción a la Pedagogía. Ediciones Barcanova, Barcelona, 1984, p.p. 199‑226.

 

 

Articles (selecció):

- "La política és pedagogia en Josep Pallach". Educar, 2021, vol. 52/2, p.p. 539-543.


-“La perspectiva socio-pedagógica”. Cuadernos de Nueva Revista. Serie estudios num. 5, 2020, p.p. 122-135


“La forma de aprender y el estilo de aprendizaje merecen un tratamiento pedagógico”. AD Maestro, Perú,  nº 10, a. 2, agosto 2019, p.p. 21-24.


- "Autonomia i qualitat de l'educació". Col·legi de Pedagogs de Catalunya. 3/10/2018.


- "La formación no presencial ante el reto de las competencias profesionales". Revista Española de Pedagogía", nº 262, año LXXIII, septiembre diciembre 2015, p.p.449-464. (En col·laboració amb V. Santiuste)

 

- “Competencias básicas y curriculum. El caso de Cataluña”. Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación, nº 26, 2014-2, p.p.205-228.

 

- "Les lleis d'educació després del franquisme. Implicacions per a Catalunya", Educar, Especial 30 aniversari, 2014, p.p. 33-53.

 

- “Autonomía y calidad de la educación”, Educació i Cultura, 2012, 23, p.p. 7-21.

 

- “¿Qué significa ser profesional docente en la actualidad”, Revista Portuguesa de Pedagogia, 2011, pp.427-440.

 

- “La Llei d’Educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagógica”, Revista Catalana de Pedagogia, vol. 7, 2009-2010, p.p. 349-361.

 

- “Participación y calidad de la educación”, Aula Abierta, 2010, vol.38 nº 1, p.p. 3-14. En colaboración con T. Rodríguez Neira.


- “La Llei d’Educació de Catalunya. Dimensió política i oportunitat pedagógica”, Revista Catalana de Pedagogia, vol. 7, 2009-2010, p.p. 349-361.

- “La Guia d'avaluació/acreditació dels centres universitaris externs”, EL BUTLLETI, AQU Catalunya, nº 46, gener del 2010.

- “Las competencias profesionales del profesorado de secundaria”, Estudios sobre educación, 2007, 12, junio, p.p. 31-40.

 

- “El nuevo modelo de formación continua en España: balance de un año de cambios”, Revista de Educación, nº 341, septiembre-diciembre, 2006 p.p. 705-736. (En col·laboració amb Pineda, P.).

 

- “Las competencias básicas y su papel en la educación actual”, Professione Pedagogista, I-2006, p.p. 87-94.

 

- “Una proposta de competències transversals bàsiques per als alumnes de Catalunya”, Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, nª 126, juliol 2006, p.p. 133-143. En col·laboració amb Riera, Ma.Angels.

 

- “Una mirada al passat, present i futur de la perspectiva tecnològica de l’educació”, Temps d’Educació, nº 30, 1r semestre 2006, p.p. 193-209.

 

- “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la formación profesional”, Educación, Salud y Trabajo, nº 5, octubre 2005, p.p. 15-27.

 

- “Un nuevo desafío a la educación actual: las competencias como metas curriculares”, Pensamiento educativo, Pontificia Universidad Católica de Chile, vol. 36, 2005, p.p. 33-49.

 

- “La comunicación en la educación a distancia”, Decisio, CREFAL, 11, mayo-agosto, 2005, p.p. 64-69.

 

- “Participación de los padres y calidad de la educación”, Estudios sobre educación, Universidad de Navarra, 2004, p.p. 27-38.

 

- “Les competències professionals del pedagog i del psicopedagog”, Educació i Xarxa, Col·legi de Pedagogs de Catalunya, març del 2004, p.p. 32-35.

 

- "Nationalisme, education and basic competencias", Prospects, (UNESCO), vol. XXXIII, nº 4, December 2003, p.p. 467- 479.

 

- “Un ejemplo de evaluación participativa del sistema educativo: La Conferencia Nacional de Educación de Catalunya”, Revista de Educación, nº 332, septiembre-diciembre, 2003, p.p. 463-475.

 

- "La calidad de la educación. Factores importantes a considerar", Desencuentros, Morelia, Michoacán, México, n º 6, a. 3, enero-abril, 2003, p.p. 8-28.

 

- “Un exemple d’avaluació participativa del sistema educatiu: La Conferència Nacional d’Educació de Catalunya”, Revista Catalana de Pedagogía, vol. 2, 2003, p.p. 163-180.

 

- “La participación de las familias en la escuela como factor de calidad educativa”, Aula abierta, Oviedo, nº 80, diciembre de 2002, p.p. 1-26. En col·aboració amb Roca, E..

 

- "La autoevaluación docente. Una propuesta para la formación profesional", Bordón, 54, (4), 2002, p.p. 559-575. En col·laboració amb Hernández, M.

 

- “Adalberto Ferrández. Els inicis de la seva carrera”. Educar, nº extraordinari, 2002, p.p. 19-23.

 

- “Evaluación de programas de educación a distancia”. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia”, vol. 4, nº 1, junio 2001, p.p. 9-33.

 

- “El teletrabajo. Implicaciones sociales y para la formación”. Revista de Tecnología Educativa, Santiago de Chile, nº 4, 2001, p.p. 483-501.

 

- “Los retos de las nuevas tecnologías en la educación a distancia”. Revista de Teoría de la Educación, vol. 12, 2000, p.p. 13-27.

 

- “Competencias básicas al término de la escolaridad obligatoria”. Revista de Educación, Ministerio de Educación, Madrid, nº 322, 2000, p.p. 255-288.

 

- “Les competències bàsiques com a prevenció del fracàs escolar”. Escola Catalana, juliol-setembre, 2000, p.p. 6-8.

 

- “Participación y calidad de la educación”. Revista Pensamiento Educativo, Santiago de Chile, vol. 24, 1999, p.p. 13-33.

 

- “O desafio da educación intercultural para as minorías históricas”. Revista galega do ensino, nº 24, setembre 1999, p.p. 247-268.

 

- “La autoformación en una sociedad cognitiva”. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Madrid, Uned, vol. 2, nº 1, 1999, p.p. 41-60.

 

- “La pretesa reforma de les Humanitats”. Educar, nº 24, 1999, p.p. 159-174.

 

- “Principios justificativos de la reforma educativa: su concreción en Cataluña”, Educación, Salud y Trabajo, nº 0, abril 1999, p.p. 99-118.

 

- “Evaluación de la universidad. Criterios de calidad”. Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación,vol. 10, 1998, p.p. 55-94. En col·laboració amb  con Vázquez, G. i Colom, A.

 

- “¿Qué es ser profesional docente?”. Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación, vol. 10, 1998, p.p. 95-144. En col·laboració amb Noguera, J. Vera, J.

 

- “Situación de la investigación educativa en Catalunya”. Revista Española de Pedagogía, año LVI, nº 209, enero-abril 1998, p.p. 75-94.

 

- “El professor  (Josep Pallach) de la Universitat Autònoma de Barcelona”. Revista de Girona, nº 189, juliol-agost, 1998, p.p. 73-75.

 

- “Un ejemplo de programa autoformativo dirigido a médicos generalistas en servicio”. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Madrid, Uned, vol. 1, nº 1, junio 1998, p.p. 147-154.

 

- “Principios pedagógicos del curriculum”. Revista Compromisos, Tampico (México), nº 11 y 12, 1998.

 

- “Educación y pluralismo cultural”. Revista Pensamiento Educativo, Santiago de Chile, vol. 20, 1997, p.p. 13-31.

 

- “El teletreball. Implicacions socials i per a la formació”. Educació social, Revista d’intervenció socioeducativa, Barcelona, nº 7, 1997, p.p. 113-127. En col·laboració amb n Vázquez, G.

 

- “El desenvolupament de capacitats, un repte de la reforma educativa”. Àgora, febrer de 1997, p.p. 11-21.

 

- “La autoformación: una metodología para la formación permanente”. Revista de Educación a Distancia, Uned, nº 18, octubre/diciembre 1996, p.p. 12-16.

 

- "Octavi Fullat: profesor y filósofo de la educación". Anthropos, Barcelona, nº 160, septiembre 1994, p.p. 49-51.

 

- "Sentido actual de la tecnología educativa". La escuela en acción, Madrid, marzo 1994, p.p. 10-13.

 

- "Metodología, evaluación, recursos y fuentes básicas del temario propuesto de teoría de la educación para profesores". Revista de Ciencias de la Educación, Madrid, nº 157, enero-marzo de 1994, p.p. 95-115.

 

- "El rendimiento en la enseñanza a distancia". Revista de Teoría de la Educación, Salamanca, Vol. V, 1993, p.p. 127-137.

 

‑ "La comunicació en l'ensenyament a distància". Educar, Bellaterra (Barcelona), no. 18, 1991, p.p. 63‑72.

 

‑ "Bilingüismo y biculturalismo en la escuela". Revista Española de Pedagogía, Madrid, Año L, no. 191, enero‑abril 1992, p.p. 53‑68.

 

2.99.‑ "L'unité et diversité dans l'éducation". Administration et éducation, Paris, no. 2, 1992, p.p. 103‑110.

 

‑ "El concepte de racionalitat en tecnologia educativa". Educar, no. 14‑15, Bellaterra, 1991, p.p. 65‑80.

 

‑ "Teories educatives que inspiren la LOGSE". Qüestions de vida cristiana, Abadia de Montserrat, no. 155, 1991, p.p. 45‑57.

 

‑ "Efectes educatius de les noves tecnologies". Guix, Barcelona, no. 159, gener 1991, p.p. 37‑43.

 

‑ "Objetivos de la educación secundaria obligatoria". Bordón, Madrid, vol. 40, no. 3, 1988, p.p. 395‑407. En col·laboració amb Castillejo, J.L.

 

‑ "Pedagogía laboral". Revista Española de Pedagogía, Madrid, a. XLVI, no. 181, septiembre‑diciembre, 1988, p.p. 421‑ 440. En col·laboració amb Castillejo, J.L. i Vázquez, G.

 

‑ "Posibilidad de la educación técnico‑profesional a distancia". Revista de Tecnología Educativa, Santiago de Chile, vol. X, no. 4, 1988, p.p. 221‑241.

 

‑ "Langage, contenu et medias". Actualité de la Formation Permanent, Paris, no. 92, janvier‑fevrier 1988, p.p. 41‑47.

 

‑ "Formación, selección y perfeccionamiento del profesorado y calidad de los centros educativos". Bordón, Madrid, vol. 40, no. 2, 1988, p.p. 257‑275.

 

‑ "Comunicación audiovisual y educación". Alternativas, Tandil‑Buenos Aires, año 3, no. 4, 1988, p.p. 51‑78.

 

 

‑ "Interrogantes ante la tecnología educativa". Revista Española de Pedagogía, Madrid, no. 176, abril‑junio 1987, p.p.167‑180.

 

‑ "La Pedagogía como ciencia tecnológica". Revista de Educación, Madrid, n. 280, mayo‑agosto 1986, p.p. 129‑140.

 

‑ "Medios de comunicación social y escuela". Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, Málaga, n. 1, 1986, p.p. 29‑44.

 

‑ "Anteproyecto para la formación y/o capacitación de supervisores escolares". Curriculum, Caracas, año 10, no. 18, diciembre 1986, p.p. 323‑338.

 

‑ "L'Educazione nella realtá spagnola". Prospettiva EP, Siena, A. VIII, settembre‑dicembre 1985, p.p. 101‑110.

 

‑ "Fomento de la creatividad mediante metodología no formal". Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 7, 1985, p.p. 59‑72.

 

‑ "Situación de la educación de adultos en España". Revista Interamericana de Educación de Adultos, Pátzcuaro (México), n. 1‑ 2, 1985, p.p. 61‑73.

 

‑ "Un exemple de l'ensenyament a distància al nivell pre‑ escolar". Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 5, 1984, p.p. 157‑ 164.

 

‑ "Una proposta de curriculum per a la formació dels directors escolars a Catalunya", Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 6, 1984, p.p. 205‑224.

 

‑ "Ciencia y Tecnología en educación". Revista de Tecnología Educativa, Santiago de Chile, vol. 8, n. 2, 1983, p.p. 110‑121.

 

‑ "Panorámica de la educación en Cataluña". Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 3, 1983, p.p. 143‑155.

 

‑ "Principios que justifican la metodología no formal en la educación de adultos". Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 1, 1982, p.p. 49‑60.

 

‑ "La creatividad en los sistemas no convencionales de educación". Medios, educación, comunicación, Buenos Aires, A. 1, n. 1‑2, 1982, p.p. 59‑68.

 

‑ "Característiques didàctiques de l'ensenyament a distància". Educar, Bellaterra (Barcelona), n. 2, 1982, p.p. 97‑ 119.

 

‑ "Creazione, gestione e valutazione dei corsi per corrispondenza". Alternative per l'apprendimento, Accademia, Roma, 1981, p.p. 45‑62.

 

‑ "Implicaciones de la concepción tecnológica en la educación actual". Revista de Educación, Madrid, A. XXVII, n. 263, enero‑abril 1980, p.p. 109‑126.

 

‑ "Metodología de los sistemas a distancia". Revista de Tecnología Educativa, Santiago de Chile, vol. 6, n. 3‑4, 1980, p.p. 252‑269.

 

‑ "Educación abierta y enseñanza a distancia". Universitas 2000, Caracas, vol. 3, n. 3, 1979, p.p. 105‑111.

 

‑ "Futuro de la educación abierta". Revista Interamericana de Educación de Adultos, Washington, vol. 2, n. 1‑2, 1979, p.p. 143‑158.

 

‑ "Participación de los alumnos en la gestión escolar". Revista de Educación, Madrid, A. XXIV, n. 252, septiembre‑octubre 1977.

 

‑ "Las empresas y la formación profesional permanente". Scientia et Praxis, Lima, n. 12, 1977, p.p. 86‑95.

 

‑ "Un ejemplo de formación masiva y sistemática del profesorado en activo: la República Dominicana". Perspectivas Pedagógicas, Barcelona, vol. X, n. 40, 1977, p.p. 417‑423.

 

‑ "Análisis didáctico de la micro‑lección". Edutec, Madrid, n. 2, enero‑abril 1974, p.p. 7‑12. En col·laboració amb Ferrández, A.

 

‑ "La enseñanza universitaria a distancia". Perspectivas Pedagógicas, Barcelona, vol. IX, n. 33, enero‑julio 1974, p.p. 59‑74.

 

‑ "Movimientos renovadores de la escuela como institución". Perspectivas Pedagógicas, Barcelona, vol. VIII, n. 32, julio‑diciembre 1973, p.p. 481‑504.

 

‑ "Todo sobre la Universidad Nacional de Educación a Distancia". Didascalia, Madrid, A. IV, n. 28, enero 1973, p.p. 13‑23.

 

‑ "El profesor en la enseñanza por correspondencia". Perspectivas Pedagógicas, Barcelona, vol. VII, n. 27, enero‑junio 1971, p.p. 381‑392.

 

‑ "La enseñanza por correspondencia. Estudio comparativo con la enseñanza programada", Perspectivas Pedagógicas, Barcelona, vol. VII, n. 25‑26, enero ‑junio, 1969, p.p. 117‑126.