activitats tècniques

- Avaluador de l'AQU per a la revisió dels informes de la Comissió d'Apel-lacions (2018)


- Vocal de la Comissió d'Acreditació de la Facultat de Dret de la Universitat Martín de Porres del Perú, a càrrec de la Agència de la Qualitat Universitària de Catalunya (2016)


- Disenyador d'un programa de capacitació de mestres d'educació primària de la República Dominicana per a la implantació del nou currículum (2015)


- Professor del Doctorat "on line" de la Universidad Internacional de la Rioja (2014-2022).

 

- Assessor del Ministerio de Educación del Perú en temes curriculars(novembre del 2014).

 

- President de la Comissió d'avaluació de Ciències Socials i Jurídiques de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (2012-2014).

 

- Coordinador dels equips de treball organitzats pel departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la identificació de les competències bàsiques del curriculum d'educació primària i secundària (2011-)

 

- Director acadèmic del postgrau "Gestió dels serveis educatius ", organitzat per l'Associació Catalana de Municipis i la Universitat Autònoma de Barcelona (curs 2010-2011).

 

- Assessor extern del Projecte MECESUP de la Universitat Alberto Hurtado de Santiago de Xile. Realitzada entre el 7 i l'11 de juny del 2010.


- Avaluador extern de l'AQU per a l'acreditació del Centre d'Autlan de la Universitat de Guadalajara (Mèxic) i la Facultat de Dret de la Universitat Martín de Porres de Lima (Perú) (març-juliol del 2009).


- Director del doctorat "Educació i societat" que el Departament de Pedagogia sistemàtica i social va impartit a Guadalajara (Mèxic) i Santiago de Xile (2007-2009).


- Avaluador extern de l'AQU per a l'acreditació de sis carreres universitàries en el Centre Sud de la Universidad de Guadalajara, Autlan, Jalisco, Mèxic, març del 2008.

 

- Assessor extern del Comitè d'Acreditació del professorat en Ciències Socials de l'Agència per a la qualitat Universitària de Catalunya (AQU) des del 2008 al 2015.


- Membre de la Comissió per a l'acreditació de la investigació (agregat i catedràtic) en l'àmbit de les Ciències Socials de l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (des del 10 de març del 2004-gener 2008).


- Coordinador per part de la Universitat Autònoma de Barcelona del conveni amb la Universitat de Guadalajara (Mèxic) per a la realització d'un seminari d'intercanvi d'experiències per a la planificació de les titulacions en l'Area de Salud partint de competències professionals (abril del 2005 - març 2006).


- President del Consell Social del "Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya", des de juny de 2003 a juliol 2006.

 

- Director de l'estudi sobre "La situació de la formació professional a Espanya", finançat per la Fundació "la Caixa" (gener-desembre 2002).


- President del Consell Superior d'Avaluació de Catalunya (gener 2000- gener 2004).


- Director executiu de la Conferència Nacional d'Educació que va organitzar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 2000-2002.


- Membre del grup assessor per a l'organització de l'àrea educativa del FÒRUM de les Cultures del 2004, que va organitzar la ciutat de Barcelona (1999-2002).


- Membre del Grup d'Educació elaborador del Pla estratègic per a la Societat de la Informació a Catalunya, creat pel Comissionat per a la Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya, (novembre, 1998-març de 1999).

 

- Director de la investigació sobre "Competències bàsiques al final de l'escolaritat obligatòria", finançada pel Departamentd'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la FREREF (Març, 1998-setembre de 1999).


- Membre del Grup de Treball per a l'estudi de les Humanitats en el sistema educatiu espanyol, en representació de Catalunya (març - juny 1998).


- Director-gerent del Programa del Ministeri del Salvador per a l'elaboració de paquets didàctics per a la formació del professorat de nivell parvulari i primari (febrer-desembre de 1997).


- Membre del grup d'experts encarregats del tema "Els objectius de l'ensenyament en les primeres dècades del segle XXI", nomenats per la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració de propostes sobre el tema (octubre 1997- maig 1998).


- Membre del grup d'experts encarregats del tema "Els objectius de l'ensenyament en les primeres dècades del segle XXI", nomenats per la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració de propostes sobre el tema (octubre 1997- maig 1998).


- Membre del Consell Interuniversitari de Catalunya des de 1996- juny 2003.


- President del Comitè organitzador del Seminari Interuniversitari Permanent de Teoria de l'educació (desembre de 1995 - novembre de 1997).


- Assessor tècnic per a la implantació experimental en L'HISSI de la Universitat Complutense de Madrid del CAP, mitjançant metodologia autoformativa (curs 1994-95).


- Assessor Pedagògic de l'Institut d'Estudis de la Salut, de la Generalitat de Catalunya, per a l'elaboració d'un "Curs Autoformatiu en Atenció Primària de Salut", de dotze mòduls (1993-1996).


- Director del Màster sobre "Supervisió i avaluació de l'educació", organitzat pel Departament de Pedagogia sistemàtica i social en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1993-94, 1994-95, 1997-98).


- President del Consell Escolar de Catalunya, des d'abril 1993 a desembre de 1999.


- Director del Departament de Pedagogia sistemàtica i social de la Universitat Autònoma de Barcelona (setembre 1992 - agost 1994).

 

- Director de la investigació sobre "Educació intercultural a Catalunya", finançada per la Direcció General d'Ordenació Educativa del Departamentd'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1992-93).

 

- Membre del Consell Assessor de Formació d'Adults de Catalunya (1991- 2001).


- Membre del Consell Assessor per a l'Avaluació de la Implantació de la Reforma a Catalunya (D.O.G. 17 juny 1991), fins a maig de 1993.


- Director de l'equip responsable de l'elaboració del "Llibre Blanc" sobre la Investigació educativa a Catalunya, encarregat per la Direcció General d'Universitats del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (març-octubre de 1991).


- Director d'investigació sobre "Efectes de l'aplicació de la LODE en la gestió dels centres de Catalunya", encarregada per la Direcció General d'Ordenació Educativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (setembre 1990 - maig 1991).


- Director de tres investigacions sobre immersió lingüística a Catalunya: 1) Efectivitat dels programes d'immersió en el rendiment general escolar dels alumnes del cicle inicial, 2) Efectivitat dels programes d'immersió en l'aprenentatge lector dels alumnes, al terme del cicle inicial, mitjà i superior, 3) Eficàcia dels programes d'immersió amb els alumnes sords. Investigacions finançades pel Servei d'Ensenyament del Català, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Finalitzades el juny de 1990.


- Membre de l'equip d'assessorament pedagògic de la Universitat Politècnica de València per a la implantació del "Programa de Renovació Pedagògica" (P.I.E.) (1989-90).


- Director de la investigació "Model d'Avaluació dels Sistemes Educatius", finançada per la Universitat Autònoma de Barcelona, (1989).


- Assessor de l'Institut Nacional de Batxillerat a Distància (INBAD) per a la formació del professorat i millora dels materials didàctics (1985-1989).


- Director de l'Informe Dictamen realitzat per encàrrec i finançament del Conseller d'Ensenyament de Catalunya sobre la Inspecció (lliurat el gener de 1989).


- Assessor pedagògic del Departament de Formació de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, (1988-1998).


- Director del Doctorat en Curriculum que va organitzar el Departament de Pedagogia i Didàctica de la Universitat Autònoma de Barcelona (1988-89).


- Director del Màster en Tecnologia Educativa que va organitzar la O.E.I., (1987-90).


- Membre de la "Comissió Directora del Debat sobre la Reforma Educativa de l'ensenyament no universitari a Catalunya", nomenada per ordre del Departament d'Ensenyament de la Generalitat (D.O.G. 14-9-87).


- Membre del Consell Escolar de Catalunya, nomenat en representació del capítol "persones de prestigi reconegut en el camp pedagògic" (1986-93).


- Ponent de la Comissió d'Experts que va elaborar un document d'anàlisi i alternativa al corresponent del Ministeri d'Educació, per a un futur "Estatut del Professorat" (març-juny de 1986).


- Membre de la Comissió nomenada pel Consell Nacional d'Universitats per proposar els nous Plans d'Estudi dels docents primaris, secundaris i llicenciats en Ciències de l'Educació (1986-88).


- Director de l'equip d'assessorament i investigació per al Programa de Formació d'Auxiliars Tècnics de la Companyia Telefónica Nacional d'Espanya (1985-86).


- Assessor de la Direcció General d'Ensenyament primari de la Generalitat de Catalunya, per a l'aplicació del programa experimental del desenvolupament individual d'alumnes amb dificultats (1985-87).


- Director de l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha participat en la investigació "Informàtica i Educació", finançada per FUNDESCO (Madrid) (1985-86).


- Tècnic Assessor de l'Organització dels Estats Americans per a projectes d'educació a distància i formació de supervisors (1983-1991).


- Director de la investigació sobre "Projecte de Curriculum sobre la formació de directors escolars", finançat per la Generalitat de Catalunya (1982).


- Director de la Revista Educar del Departament de Pedagogia i Didàctica de la Universitat Autònoma de Barcelona (1982-1992).


- President de la Comissió de Teleeducació de la "societat d'Estudios d'Educació, Tecnologia i Comunicació", de Barcelona (1982-1989).


- Director del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, des de febrer de 1981 fins a setembre de 1984.


- Assessor pedagògic de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, des de 1979 fins a abril de 1993.


- Director executiu del Programa d'Entrenament i Capacitació del Magisteri Primari en Servei de la República Dominicana (1977- 80).


- Director de la Col·lecció "Educació i Ensenyament" d'Edicions CEAC, (1975-1995).


- Responsable d'investigació i ús del CCTV de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, des d'octubre de 1972 a gener de 1974.


- Assessor tècnic pedagògic de la Universitat Nacional d'Educació en Distància (Madrid), des d'octubre de 1972 a juny de 1974.


- Director de la investigació sobre "Pedagogia Institucional", en l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (1971-74).


- Assessor pedagògic del Centre d'Estudis CEAC (Barcelona), des de setembre de 1969 a desembre de 1980.