comitès científics

Membre del comitè editorial o científic de les revistes: Apertura, Aula Abierta,  Bordón, Educación XXI, Educación, Salud y Trabajo, Educar, Pensamiento educativo, Papeles de Educación, Revista Española de Educación Comparada, Revista Española de Pedagogía, RIED, Teoría de la Educación.

 

Membre de:

 

-         Societat Catalana de Pedagogia

-         Col·legi oficial de pedagogs de Catalunya

-         FREREF (Fundació Regional Europea per a la Recerca, l’Educació i la Formació)