biografia acadèmica

Nascut a Torregrosa (Lleida) el 1944. Cursats els estudis primaris i secundaris a Térmens (Lleida) i els estudis de Magisteri primari a l’Escola Normal de Lleida. Exercí com a mestre a Lleida, Almenar (Lleida), Selgua (Osca). Cursà estudis de Llicenciatura en Filosofia i Lletres, Secció de Pedagogia, en la Universitat de Barcelona (1964‑69). Doctorat en Filosofia y Lletres, Secció de Pedagogia, en la Universitat de Barcelona (1973). Professor de Pedagogia a la Universitat de Barcelona del 1969 al 1972 i de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 1972. Professor Adjunt d’Universitat el 1981 i Catedràtic d’Universitat des del 1983. Entre el 2006  i el 2014 catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir de setembre del 2014, catedràtic jubilat.


Acte de reconeixement i comiat de la UAB: https://www.dropbox.com/s/ohm80jk2l49c7vc/652cat.mp4