comitès científics

Jaume Sarramona López

pedagog

Membre del comitè editorial o científic de les revistes: Apertura, Aula Abierta, Bordón, Educación XXI, Educación, Salud y Trabajo, Educar, Pensamiento educativo, Papeles de Educación, Revista Española de Educación Comparada, Revista Española de Pedagogía, RIED, Teoría de la Educación.

Membre de:

- Societat Catalana de Pedagogia

- Col·legi oficial de pedagogs de Catalunya

- FREREF (Fundació Regional Europea per a la Recerca, l’Educació i la Formació)

- Fundació ALDA (Barcelona-Asunción, Paraguay)