portada

Jaume Sarramona López

pedagog

____________________________________________

 

L'educació de qualitat és la que aconsegueix

allò que és bàsic per a tothom i el màxim per a cadascú